Je ware passie

Ken je dat gevoel dat je denkt dat je knettergek bent?

Mijn hele leven voelde ik me al anders en niet thuis op deze wereld. Ik heb mijn hele leven moeten aanpassen aan systemen, waar ik voor mijn gevoel never nooit in pas. Ik doe mijn best en probeer het wel, maar alles in mijn lichaam protesteert en zegt nee tegen hoe de gang van zaken gaan hier in het westen en deze maatschappij. Ik ben zeker wel opgevoed met normen en waarden, waarvan ik absoluut wel een aantal hanteer. Maar volgens mij hoeft het leven allemaal niet zo moeilijk te zijn.

Van jongs af aan vertoon ik rebels gedrag tegen regels en opgelegde geloofsovertuigingen. Het valt mij op dat vandaag de tijd er veel verdeeldheid heerst, mede uit angst en onwetendheid. Mensen kijken niet langer dan hun neus lang is en volgen blindelings degene die het hards schreeuwt en die het meest gevolgd wordt. De maatschappij bestaat uit volgers en geen leiders of pioniers, die werkelijk beweging brengen en mensen de dingen anders doen laten inzien. Het valt ook niet mee, omdat het systeem er zo op ingespeeld is om de mensen te misleiden en ervoor te zorgen dat de mensen niet voor zichzelf kunnen of willen denken. We zijn geconditioneerd door wat de televisie en vooral de media ons voorschotelt en natuurlijk heeft scholing er ook mee te maken.

Ware potentie

Als ik denk aan mijn school van vroeger en de lessen die ik had, vraag ik me af hoe het kan dat een ras dat zo ver ontwikkeld is met alles wat er nu bestaat op deze wereld, zo slecht kan zijn met scholing. En daarin heb ik soms ook mijn bedenkingen of we niet gewoon klein worden gehouden door het hele systeem. Wat heeft wiskunde voor nut in de verdere toekomst en wie doet er daadwerkelijk wat mee? Wat heeft geschiedenis toe te voegen voor de verdere ontwikkeling van de maatschappij, waar het eigenlijk meer gaat over de toekomst en de ontwikkelingen die we willen maken.

Tuurlijk is het belangrijk om te weten waar we vandaan komen, maar om daar nou een heel vak van te maken om het daar alleen maar over te hebben? You lost me there. De wereld blijft zich in een raptempo ontwikkelen en zo zou het ook zo moeten zijn met de scholing en ontwikkeling van de mensheid. Waarom wordt er op scholen niet geleerd wat de ware potentie is en kan zijn van een mens en waarom gaan we niet kijken naar wat de talenten zijn per persoon, om vervolgens die talenten verder te ontwikkelen. Elk mens is uniek en heeft een andere benadering nodig, waarom wordt iedereen dan in een \’keurslijf\’ geplaatst waardoor de creativiteit maar moeilijk tot ontwikkeling komt.

Ontwikkeling 

Als ik denk aan mijn lagere school, herinner ik me dat ik vaak afgeleid was en dromerig, want niks boeide mij echt. Vervolgens middelbare school precies hetzelfde en daardoor vertoonde ik alleen maar rebels gedrag. En dat je dan een richting moest kiezen wat je wilde leren/studeren? Met de weinig keuzes die ik had, was niks werkelijk interessant genoeg voor mij. Ik koos wel, omdat het moest, maar stond er niet echt achter. Vanaf vroeger ben ik al mijn \”weg\” kwijt. En zoek ik en probeer ik van alles uit. Maar omdat het mij nooit geleerd was hoe ik echt mijn creativiteit vrij mocht ontwikkelen en uitten en omdat ik nooit geleerd had voor mezelf te denken en voelen wat ik daadwerkelijk wilde, zit dat niet in mijn systeem.

Ik ben als het ware geprogrammeerd door het systeem om op een bepaalde manier te denken en doen. Daarin was geen ruimte voor iets anders. Dus ik voelde me al meer dan 40 jaar geperst in een keurslijf, waarvan ik me al die tijd probeer te ontdoen. Laagje voor laagje, beetje bij beetje. Het heeft in ieder geval wel mij bewust gemaakt dat het zo belangrijk is om kinderen in de basis opvoeding vrij te laten om te ontdekken wat hij of zij wilt. Zodat elk kind zijn of haar talent ontwikkeld, die allemaal wat bij kan dragen aan de wereld. Maar sommige van die talenten zullen wel niet genoeg geld creëren voor de maatschappij. Het systeem is er zo op gebouwd, dat de maatschappij blijft lopen zoals het loopt, zodat de mensen die hoger aan de macht zitten daarvan kunnen profiteren. En niet iedereen zal hierin meegaan en hetzelfde denken als ik, omdat de helft nog slaapt en omdat mensen graag volgers zijn.

Luister naar je gevoel

Laat ik even een vergelijking maken om het duidelijk te maken. Vroeger  had je geen navigatie, toen had je kaarten die je moest lezen als je ergens naartoe moest. Dit zorgde ervoor dat je goed moest opletten en nadenken. Nu hebben we navigatie en dat heeft natuurlijk voor heel veel gemak gezorgd, maar ook voor luiheid van de hersenen. Alles wordt ons voorgekauwd en dat vinden we allemaal wel makkelijk. Als we maar minder inspanning hoeven te leveren, zijn we er zeker voor te sparren. En dit is geen aanval, maar dit is hoe de mensen geconditioneerd zijn. Het zit in een mens om liever lui dan moe te zijn. En ik ben er net zo schuldig aan, want ik loop precies tegen dezelfde dingen aan. Gemak dient immers de mens, is het niet?

Maar goed ik wil hier absoluut niet mensen mee aanvallen, maar zeker wel bewust maken van het systeem waar we in leven. En nadenken of dat systeem nog wel zo goed is en of het nog wel werkt voor ons in deze tijd. Het wordt gewoon tijd dat we wat meer voor onszelf gaan leren denken en onderzoeken, zodat we zelf fouten maken en leren en niet meer de vinger hoeven te wijzen dat als we blindelings iets of iemands denkwijze gevolgd hebben die er achteraf toch naast zat. Het is belangrijk dat we gaan leren luisteren naar onze eigen stem, onze intuïtie, ons gevoel. Wat verteld ons gevoel ons? Waarom zijn we het vergeten om naar onszelf te luisteren? Wie weet waar het leven je naartoe brengt. En misschien…heel misschien krijg je dan ook wel meer vertrouwen in jezelf en het leven en durven we uit de angst te stappen. De angst die zo gevoed wordt door de media. We mogen weer terug naar onze kern, want dat zal ons ook onze ware geluk brengen. Niet wat een ander zegt of heeft, het gaat erom wat waarheid is voor jou. Dus moet je echt weer voelen wat bij jou past, en dat is net als weer opnieuw leren lopen. Maar een mens is tot veel in staat, waarom dan niet voor jezelf kiezen? Dat is de grootste kracht, en dat brengt ware passie weer naar boven.

There is absolutely no denial that you have greatness in you, but you must first discover what your true passion in life is, before you could unleash your true potential.”
― Edmond Mbiaka, 

Namaste

Diana Douma

Winkelwagen